Kỹ thuật “clear” và “lob” để kiểm soát trong cầu lông.

Kỹ thuật “clear” và “lob” là hai pha cơ bản trong cầu lông giúp kiểm soát trận đấu và tạo lợi thế cho bản thân. Dưới đây là cách sử dụng kỹ thuật này:

Clear:

Clear là một cú đánh mạnh và cao, được thực hiện từ vùng sau sân của bạn để đẩy bóng lên phía xa sân đối thủ.

Mục tiêu của clear là tạo khoảng cách giữa bạn và đối thủ, giúp bạn có thời gian và không gian để chuẩn bị cho cú đánh tiếp theo hoặc phục hồi vị trí.

Để thực hiện clear, hãy đảm bảo bạn đánh bóng từ phía sau đầu gối của bạn và sử dụng cán vợt để tạo lực đánh từ dưới lên trên.

Hướng bóng lên cao và đẩy nó về phía xa sân đối thủ, cố gắng đưa bóng sát biên sân để làm cho đối thủ phải di chuyển xa khỏi tâm sân.

Lob:

Lob là một cú đánh đưa bóng lên cao và xa, thường được thực hiện từ vị trí gần mạch giữa sân của bạn.

Mục tiêu của lob là khiến đối thủ phải di chuyển lùi về phía sau sân để đón bóng, tạo cơ hội cho bạn chiếm lợi thế trong trận đấu.

Để thực hiện lob, hãy đánh bóng từ phía trước ngực của bạn và sử dụng cán vợt để tạo lực đánh từ dưới lên trên.

Đẩy bóng lên cao và xa, cố gắng đưa bóng sát biên sân để làm cho đối thủ phải di chuyển xa khỏi tâm sân.

Lưu ý rằng lob cần phải được thực hiện chính xác để tránh cho đối thủ có cơ hội tấn công và đánh ngược lại.

Khi sử dụng kỹ thuật clear và lob, hãy lựa chọn thời điểm phù hợp và đánh chính xác để tạo lợi thế cho mình. Hơn nữa, cần luyện tập để cải thiện kỹ thuật và sự chính xác trong việc thực hiện các cú đánh này.

Sử dụng kỹ thuật Clear:

Đánh clear từ vùng sau sân của bạn, đẩy bóng lên cao và xa sân đối thủ.

Khi đánh clear, đảm bảo bạn có đủ thời gian và không gian để chuẩn bị cho cú đánh tiếp theo hoặc phục hồi vị trí của mình.

Đánh clear từ vùng sau sân, sử dụng cán vợt để tạo lực đánh từ dưới lên trên. Điều này giúp tạo ra sức mạnh và độ cao cho cú đánh clear.

Hướng bóng lên cao và đẩy nó về phía xa sân đối thủ. Đưa bóng gần biên sân để làm cho đối thủ phải di chuyển xa khỏi tâm sân.

Sử dụng kỹ thuật Lob:

Đánh lob là cú đánh đưa bóng lên cao và xa, thường được thực hiện từ vị trí gần mạch giữa sân của bạn.

Lob giúp tạo cơ hội cho bạn chiếm lợi thế trong trận đấu bằng cách khiến đối thủ phải di chuyển lùi về phía sau sân để đón bóng.

Đánh lob từ vị trí gần mạch giữa sân, sử dụng cán vợt để tạo lực đánh từ dưới lên trên. Điều này giúp tạo ra sự độ cao và khoảng cách cho cú đánh lob.

Đẩy bóng lên cao và xa, cố gắng đưa bóng sát biên sân để khiến đối thủ phải di chuyển xa khỏi tâm sân.

Khi sử dụng kỹ thuật clear và lob, hãy chú ý các yếu tố sau để tăng tính hiệu quả:

Thời điểm: Lựa chọn thời điểm phù hợp để đánh clear hoặc lob. Đánh clear khi bạn cảm thấy áp lực từ đối thủ và cần tạo khoảng cách. Đánh lob khi bạn muốn khiến đối thủ phải di chuyển lùi về phía sau sân.

Kỹ thuật: Luyện tập để cải thiện kỹ thuật và sự chính xác trong việc thực hiện clear và lob. Đảm bảo sử dụng cán vợt và tạo lực đánh từ dưới lên trên để tăng sức mạnh và độ cao của cú đánh.

Định vị: Hướng bóng lên cao và đẩy nó về phía xa sân đối thủ trong trường hợp clear. Đưa bóng gần biên sân trong trường hợp lob để khiến đối thủ phải di chuyển xa khỏi tâm sân.

Nhớ luyện tập thường xuyên để cải thiện kỹ thuật và sự chính xác trong việc sử dụng kỹ thuật clear và lob.

http://diendantennisdasx.com

You may also like...